photo-meri-makinen-2012Fram till den 2 november 2012 har du möjlighet att nominera din kandidat till NCK:s årliga pedagogiska pris. Priset delas ut till en person eller institution, verksam i ett nordiskt land, som står för framstående insatser på kulturarvspedagogikens område. Bland tidigare pristagare kan nämnas Veera Jalava (2012), Gösta Öborn (2011) och Bente Jensen (2010).

Det har nu blivit dags att nominera kandidater till 2013 års pris. Vem inspirerar dig? Vem gör något verkligt innovativt? Vem eller vilka förknippar du med framstående insatser på kulturarvspedagogikens område? Nominera din kandidat genom att skicka ett mejl till Sofia Kling  med en motivering om minst 150 ord.

Priset delas ut i samband med NCK:s vårkonferens den 6-7 februari 2013 och omfattar, förutom en prissumma om 25 000 SEK, också äran att få vara keynote speaker på nästkommande års konferens. Mer information om priset hittar du här.

Välkommen med din nominering!

Bild: Veera Jalava, som mottog priset 2012
Foto: Meri Mäkinen