Stockholms Arbetareinstituts förening inbjuder till nominering av mottagare av Iwan Bohlin-priset 2012. Priset ges för att främja kommunikationen mellan forskning/vetenskap och det omgivande samhället.

Stockholms Arbetareinstitutsförening har inrättat ett pris för i första hand en person som på ett verkningsfullt sätt bidragit eller bidrar till att kommunicera forskningens resultat och metod på ett folkbildningsmässigt sätt och därmed stimulerar allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll - generellt eller i enskilda områden/ämnen och utan begränsningar vad gäller i vilka institutionella miljöer forskningen bedrivits/bedrivs.

Läs mer här