Vi kan nu hälsa ytterligare en medlem välkommen till Riksförbundet Sveriges museer. Vetlanda museum valdes vid senaste styrelsemötet i Riksförbundet in som medlem. Förbundet har snart 180 medlemmar. Du hittar hela medlemslistan här.