bild16 oktober kom museiutredningens betänkande

Riksförbundets Sveriges museer kommer att bli en viktig remissinstans och styrelsen förbereder nu en bred process för bästa möjliga svar. En första bedömning gör det ändå klart att även om utredningen i första hand rör de statliga museerna så påverkar de hela museibranschen.

Det mest betydande förslaget handlar om att skapa en museilag, något som tidigare inte funnits i Sverige. Lagen och de museipolitiska målen stärker museerna som fria och självständiga kunskapsinstitutioner. En ny museimyndighet föreslås för museer och utställningar. Vidare föreslås att lagen reglerar så att museerna kan gallra i sina samlingar vilket kan få positiv påverkan på museernas möjlighet att utveckla samlingarna.

Förbundets styrelse har utsett en intern arbetsgrupp med representanter från olika typer av museer som kommer att ansvara för inhämtning av synpunkter från medlemmarna för att garantera ett representativt svar på den kommande remissen. Förhoppningen är att så konstruktivt som möjligt belysa och problematisera utredningens olika delar och därigenom ge en bild av hur de kan komma att påverka museisektorn som helhet. I arbetsgruppen ingår styrelseledamöterna Stina Westerberg, som representant för de statliga museerna, Pernilla Klingofström, för de kommunala museerna, och Henrik Lindborg, för verksmuseerna,  adjungerade styrelseledamoten Hans Kindgren, för länsmuseerna samt generalsekreterare Mats Persson och verksamhetskoordinator Maria B Olofsson från förbundets kansli.

Länk till utredningen>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.