Kulturanalys-kulturvanor

Kulturanalys har i samarbete med SOM-instititutet i Göteborg sett över medborgarnas kulturaktiviteter. Fram till 2019 har kulturvanorna varit relativt stabila men pandemin har påverkat dem visar den rapport som nu släpps.

Rapporten, Kulturvanor i Sverige 2020, publiceras enbart digitalt och finns att läsa i sin helhet på kulturanalys.se/publikationer.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2020

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 97 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 92 procent såg på film och 81 procent läste någon bok.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 56 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 52 procent på gick på bio, 51 procent besökte bibliotek, 43 procent besökte museum och 24 procent gick på teater.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor i Sverige 2020 att det finns tydliga skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig äldre i mindre utsträckning åt kulturaktiviteter, högutbildade var mest kulturellt aktiva och storstadsbor nyttjade kulturutbudet mer än invånare på landsbygden. Både kvinnor och män ägnade sig åt kultur med vissa skillnader exempelvis mellan olika besöksaktiviteter samt att kvinnor i större utsträckning sysslade med eget skapande och läste böcker.

Kulturvanor i förändring?
Att pandemin påverkat invånarnas kulturaktiviteter märks mest för besöksaktiviteter som minskar, medan eget skapande och utövande ökar något. Mest minskade andelen som gått på scenföreställningar och konserter, följt av bio och museum. Även andelen som besökt bibliotek minskade, men inte i samma omfattning som övriga besöksaktiviteter.