En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka museernas samhällsbetydelse. Samtidigt tycker 9 av 10 museichefer att deras museum kan spela en viktig roll i samhället.

Branschorganisationen Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn släpps i samband med Folk och Kultur. Rapporten Museer under press 2021 – läget i landet enligt 91 museichefer undersöker museernas förutsättningar att driva en bra verksamhet i relation till det ekonomiska läget och Museilagen. Rapporten tar också upp vilka lärdomar pandemin fört med sig för museerna.

–  Redan innan pandemin larmade vi om urholkningen av resurser till museernas viktiga samlingsarbete, nu krävs långsiktiga satsningar i hela landet, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. 

skarmavbild-2021-02-04-kl.-15.03.21

Rapporten visar bland annat att

  • 54 procent av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Nuvarande läge har föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning, som ytterligare förvärrats av att besöksintäkterna rasat under 2020. 
  • 50 procent rapporterar att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Det innebär bland annat att museer saknar resurser att samla in vår samtid för framtida samlingar, forskning och besökare. 
  • Museicheferna vittnar om museers stora omställningsförmåga under pandemin och hyllar personalen
  • Museichefernas syn på det egna museets roll i samhället har stärkts: Hela 89 procent upplever att museet har möjligheter att vara en stark samhällsaktör och bidra till det offentliga samtalet. 

–  Pandemin har också stärkt kunskapen om museernas betydelse, något som till exempel de många digitala besöken under det senaste året är ett bevis för. Hela 216 miljoner digitala museibesök gjordes under 2020, äger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. 

Rapporten bygger på svar från Sveriges Museers medlemmar som representerar de professionella museerna runt om i landet.

Läs rapporten Museer under press - 91 museichefer om läget i landet.

SVT Nyheter Uppsala om rapporten.
SVT Morgonstudion om rapporten.
DN/TT om rapporten.
Morgonekot om rapporten (13:39 min in).
SVT Kulturnyheterna om rapporten.

Skärmavbild-2021-02-10-kl.-08.59.54

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.