Hur engagerar de centrala museerna användare i sociala medier? Och hur bidrar publiken till upplevelser knutna till museerna och deras utställningar? I en ny sektorstudie från Volante Research av de centrala museerna analyseras digitalt museiengagemang – det vill säga hur museiengagemang tar sig uttryck i sociala medier och hur digitalt engagemang bidrar till museiupplevelser.

Genom att samla in och analysera publikt användargenererat innehåll i sociala medier under tolv månader, ett datamaterial som uppgår till 172 009 publika inlägg, har tre huvudsakliga analyser genomförts inom ramen för studien: (1) mätning av digitalt museiengagemang, (2) uppskattning av genomsnittligt digitalt museiengagemang per museibesök och (3) museiengagemangs bidrag till digitalt platsengagemang.

Studien visar på ett omfattande engagemang kring de centrala museerna.

Ladda ned rapporten:  ”Digitalt museiengagemang – Centrala museer och museibesökare i sociala medier”

För mer information om studien, kontakta:

Christofer Laurell, Flexit-forskare verksam vid Volante Research och Stockholms universitet
christofer@volanteresearch.com
0709-792079