NEMO, Network of European Museum Organisations, har publicerat en ny studie som behandlar frågor och lyfter de problem som museer i Europa stöter på när de arbetar med upphovsrätt. Bakgrunden är den granskning som många europeiska och nationella regeringar just nu genomför kring inställning och hantering av upphovsrätt. Syftet med studien, som är framtagen av NEMOs arbetsgrupp IPR, syftar till att stödja museerna i sitt arbete med copyright och hjälpa dem bli en del av den pågående diskussionen kring en ny lagstiftning. Med den feedback som NEMO fått av de museer som medverkat i studien har organisationen tagit fram rekommendationer för hur upphovsrätten i Europa bör utformas och hanteras för på bästa sätt säkerställa museernas arbete med att ge allmänheten tillgång till deras samlingar.

I oktober i år hölls en konferens i Köpenhamn kring upphovsrätt på museer. Här kan du ta del av det webbseminarium som hölls i samband med konferensen (på engelska)>>>

Här kan du ladda ner rapporten>>>