Vi kan nu hälsa Uppsala medicinhistoriska museum och Litografiska Museet. Grudes Ateljé & Stentryckeri välkomna till Riksförbundet Sveriges museer.

Förbundet har nu 178 medlemmar. Hela medlemslistan hittar du här.