Vi kan nu hälsa Falsterbo museum och Svenskt Kulturarv välkomna som nya medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer.

Här finns en förteckning över alla förbundets medlemmar.  Snart 180 stycken!

Läs mer om hur och vem som kan bli medlem under Bli medlem.