Vid senaste styrelsmötet beslutades att bevilja fyra medlemsanökningar. Vi hälsar följande välkomna som medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer: