ettan_folkochkulturFolk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent med representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets regioner.

Under Folk & Kultur 2019 deltar Sveriges Museer med två seminarier den 7:e och 8:e februari.

Hur står det till med demokratin i Sverige? 7 feb 14.30-15.30

Sveriges samlade museer sitter på unik kompetens om samhällets utveckling. Hur väl står sig alternativa fakta och fake news när vi väljer att utgå från historien? Läs mer om seminariet om demokratin på Folk & Kulturs hemsida.

Älskade museum! 8 feb 11.30-12.30

Enligt Eurobarometern från 2017 om kulturarv är svenskarna några av de flitigaste museibesökarna i Europa. Våra museer är viktiga kuggar i det hållbara samhället, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I seminariet beskrivs museisektorns dynamik ur flera aspekter med påverkan på breda folklager. Läs mer om seminariet om älskade museum på Folk & Kulturs hemsida.