En ny rapport från fackförbundet DIK visar att museimedarbetare, bibliotekarier och offentliganställda utsätts för hat, hot och trakasserier i sin yrkesutövning.

Var tredje kommunikatör säger att deras arbetsplats utsatts för hot från allmänheten. 60 % av de museianställda anser att tonaliteten i valrörelsen ökat risken för hat och hot mot dem och deras arbetsplatser.

- Läget enligt rapporten från DIK är helt oacceptabelt, men inte oväntat. Det pågår en systematisk kampanj för att begränsa kunskap, kultur och forskning där också våra museer är måltavlor. En av hörnstenarna i ett öppet och fritt samhälle är en museisektor vars professionella oberoende står fastställt i Museilagen, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer.

Läs rapporten ”Hakkors utanför museet” - DIK-medlemmar om hat och hot på jobbet här >>

Kvinna som arbetar på museum