omslagsbild_kulturgranskning

– Rapporten sätter en strålkastare på vikten av att kulturpolitiken tas på större allvar av alla partier, säger Maria B Olofsson, t.f. generalsekreterare för Sveriges Museer i en kommentar
– Jag blev tillsammans med vår ordförande Niklas Cserhalmi intervjuad om museernas position och vill så här i efterhand betona att politiskt engagemang i balans med kulturorganisationernas mandat att agera utifrån professionella hänsyn är viktigt för att driva verksamheterna framåt, fortsätter hon.
Rapportförfattarna Tomas Bokstad och Rebecka Glaser har på uppdrag av fackförbundet DIK undersökt hur partiernas kulturpolitik presenteras och hur den prioriteras.  I rapporten ”Vart är kulturpolitiken, arkiven, biblioteken och museerna på väg?” träder tre grupperingar fram som fokuserar på olika kulturpolitiska mål:

Grupp 1: Frihet och bildning. I denna grupp är fokus för partierna konstens frihet och att det är kulturpolitikens uppgift att ge förutsättningarna för den. I gruppen finns Liberalerna och Miljöpartiet. I Moderaternas partiprogram från 2014 nämns samma prioriteringar, men rapportförfattarna menar att partiets position idag är mer oklar.

Grupp 2: Kultur för alla. Tillgänglighet och delaktighet är viktigast för gruppen. De som prioriterar detta område är enligt rapporten Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Grupp 3: Identitet. Identitets-gruppen tycker att kulturens uppgift är att skapa gemenskap och ett samlat samhälle. Detta prioriteras av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. För Sverigedemokraterna handlar identiteten om att ”vårda och värna det svenska språket, svenska värderingar och kunskap om Sveriges historia.”  Kristdemokraternas kulturpolitik syftar mer mot gemenskaper och att kulturen likt moralen skapar ett gott samhälle.

Partierna vill lägga ungefär lika mycket resurser på kulturen men inriktningen på vad man vill satsa på skiljer sig åt.

 Till rapporten ”Vart är kulturpolitiken, arkiven, biblioteken och museerna på väg?”