Kulturdeltagandet är högt i Sverige men med stora skillnader mellan olika grupper. Det visar en ny rapport från Myndigheten för Kulturanalys om kulturvanorna i åldrarna 18-85 år.

Vi ser till exempel att kulturvanor påverkas av var man bor. Deltagandet i kultur är större i städer. Det gäller särskilt att gå på konstutställning, besöka bibliotek, gå på museum, teater, bio samt konsert. daniel gustafssonFlertalet av dessa aktiviteter förutsätter att en scen eller en institution finns tillgänglig, säger Daniel Gustafsson, utredare, Kulturanalys

Huvudsakliga resultat: • Kvinnor är i högre utsträckning delaktiga i kulturlivet jämfört med män. • Yngre är mer aktiva i kulturlivet än äldre. • Ju högre utbildning, desto mer kulturaktiv. • Social härkomst, uppnådd klass och inkomst påverkar i vilken utsträckning människor deltar i kulturlivet. • Högre kulturdeltagande i städer. • Kulturvanorna kan utifrån deras inbördes samband delas upp i fyra övergripande grupper av kulturvanor: traditionell kultur, kulturmiljö, eget utövande och bred populärkultur

Ladda ner rapporten Kulturvanor - Socioekonomiska analyser och tidstrender här