På uppdrag av Riksförbundet Sveriges Museer genomförde Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, NCK , under sommaren 2011 en enkätundersökning om museipedagogikens ställning på riksförbundets medlemsmuseer.
Ladda ned rapporten

Enkäten skickades ut till museichefer på riksförbundets samtliga medlemsmuseer och besvarades av drygt 50 procent av dessa. Av resultatet kan utläsa att en majoritet av de tillfrågade väljer en bred definition av lärande och att de sätter lärande mycket högt på agendan. Samtidigt kan man se en tydlig skillnad mellan ord och handling när det gäller den vikt museerna tillmäter lärande och den formella pedagogiska kompetens som museernas personal besitter. Av enkäten framgår att två tredjedelar av den personal som arbetar med lärande på museerna saknar formell pedagogisk kompetens. I stort sett samtlig museichefer anser att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och ser gärna att riksförbundet tillsammans med andra tar sig an denna utmaning.

Rapporten kommer att presenteras vid ett seminarium under Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Göteborg den 28-30 mars 2012.

Kontakta Sara Grut, NCK, för mer information.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.