Årsmötet den 26 april bjöd på politisk minidebatt om fri-entré och smakprov på inkomna inspel till Museidialogen. Kristina Tharing från Göteborgs stad valdes in som ny i styrelsen.

kristina tharing
Kristina Tharing från Göteborgs stad valdes in som ny i styrelsen

Ett femtiotal deltagare hade samlats i Södertälje stadshus för att lyssna på och ställa frågor till de gäster som bjudits in som prolog till Sveriges Museers årsstämma. Ordförande Maria Jansén hälsade alla välkomna och presenterade de inbjudna.

Gunnar Myrberg och Fredrik Junkka från Myndigheten från Kulturanalys var först ut; med den pinfärska rapporten om besöksutvecklingen på centralmuseerna efter införandet av fri entré. Därefter blev det frågestund med; och en minidebatt mellan Olof Lavesson (m) ordförande i kulturutskottet samt Gunilla Carlsson (s) vice ordförande i kulturutskottet. Sist i prologen gav Ulrika Mebus från Riksantikvarieämbetet ett smakprov på inspel man hittills fått in under Museidialogen. Även hon svarade på frågor flankerad av Riksantikvarieämbetets stabschef Torsten Hökby.

Web_Kulturanalys Olof Lavesson och Gunilla CarlssonOlof Lavesson (m) ordförande i kulturutskottet samt Gunilla Carlsson (s) vice ordförande i kulturutskottet svarade på frågor och delade med sig av sina tankar kring den släppta rapporten om besöksutveckling och fri entré.

Web_Museidialogen Ulrika Mebus RAÄ 1Ulrika Mebus från Rikanikvarieämbetet gav smakprov på inspel man hittills fått in under Museidialogen.

Stefan Sundblad, chef för Torekällbergets museum, valdes till årsstämmans ordförande. Representanter för 34 medlemsmuseer hade registrerats som närvarande och dessa valde att godkänna styrelsens årsredovisning för 2016 och att även bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet beslöt att omvälja Maria Jansén (Statens historiska museer) till ordförande i styrelsen samt att omvälja Henrik Lindborg (Polismuseet), Hans Kindgren (Bohuslänsmuseum) och Isabella Nilsson (Konstakademin) som ledamöter. Kristina Tharing från Göteborgs stad, valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Lotta Backlund (Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia) valdes återigen till ordförande i valberedningen som också omvaldes. Den består i övrigt av Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Robert Sjöö (Trafikverket/Sveriges järnvägsmuseum), och Stina Westerberg (Statens musikverk). Till revisorer omvaldes Ove Andersson (Jamtli) och Tor Carlsson (Västarvet). Till ny revisorssuppleant valdes Lena Henningsson (Regionmuseet i Kristianstad).

Medlemsavgifterna fastställdes till att fortsatt följa Arbetskostnadsindex utveckling.

Maria Jansén presenterade därefter de sex prioriterade mål som Sveriges Museer kommer att jobba mot under 2017, vid sidan av de återkommande projekten Vårmötet, Årets museum och arrangemangen under politikerveckan i Almedalen:

  1. Tydligare bild av museernas potential som arena för aktuella samhällsfrågor
  2. Stärkt samarbete med skolan ger bättre kontaktytor och resulterar i samarbeten som ger möjligheter till inkludering, samt även ökade resurser
  3. Kulturarvspropositionen får positiv effekt för medlemsmuseerna
  4. Förutsättningarna för digitalisering optimeras och medvetenheten om det digitala samhällets konsekvenser ökar
  5. Förbättrad möjlighet till resursförstärkning på svenska museer
  6. Etablerad bild av museerna som viktiga aktörer och parter för samverkan – nationellt och internationellt

Web_Kulturanalys Maria Jansen och Mats Persson

Maria Jansén gav också återkoppling på chefsbarometern. I den hade medlemsmuseernas chefer, utifrån att Riksantikvarieämbetet nu får nya museirelaterade uppdrag, ombetts prioritera bland de behov som togs upp i remissvaren på museiutredningens förslag om en museimyndighet. 123 personer hade svarat på chefsbarometern vilket motsvarar knappt 60% svarsfrekvens. Max fem val bland de 19 förslagna behoven fick göras eller så fick man föreslå egna. Medlemsmuseernas tre-i-topp var följande:

- Analys av framtida utmaningar och omvärldsbevakning

- Digital infrastruktur och kunskap om digitalisering

- Kontaktyta gentemot departement och politiken

Tills sist, innan mötet avslutades, avtackades Ulrika Söderström (Kalmar läns museer) som framgångsrikt verkat som kommunikatör för Sveriges Museer de senaste fyra åren.

Spara

Spara

Spara

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.