Känn dig som hemma på framtidens museum –
inför version ”2.0”

Riksförbundets Sveriges museers (RSM) framtidsdokument, som släpptes våren 2015, beskriver samhällsutmaningar och museiroll samt identifierar 16 viktiga utvecklingsområden. För att dokumentet skall bli ännu mer användbart för Museisverige och har styrelsen påbörjat en process för uppdatering.

RSM har under 2015 testat dokumentet i fortsatt dialog med medlemsmuseer och andra intressenter under våra resor runt om i Sverige. Den 13 oktober arrangerade vi ett samtal med fokus på vad som saknas, är mindre bra och vad som är bra. Samtalet direktsändes på webben med stöd av Riksutställningar.  Du kan se hela sändningen i fönstret ovan.

Fyra speciellt inbjudna gjorde här sina reflektioner: Kjell-Åke Aronsson från Ájtte, Ulrica Grubbström från Västerbottens museum, Karl Magnusson från Världskulturmuseet och Berit Svedberg på Kommunikations- och omvärldsavdelningen i Stockholms stad. Cirka 40 personer deltog dessutom i samtalet via twitter, Facebook eller mejl. Samtalsledare var Daniel Wetterskog från Scenkonstmuseet, och twitterredaktör var Aron Ambrosiani från Nordiska museet. Här kan du se några korta intervjuer med de fyra inbjudna.

Vi började resan mot framtidsdokumentet redan under 2014, med sikte på en vision. Vi hamnade i en spännande och rik process i dialog med medlemmar och omvärld. Våra 225 medlemsmuseer har olika inriktning, syften och möjligheter. Alla agerar dock i samhället som kunskapsbanker, inspiration och öppna mötesplatser med dryga 18 miljoner årliga besökare.
Vi ser hur framtidsdokumentet i nuläget kan användas av museerna internt, för perspektiv och som sporre. Vi ser också hur dokumentet kan läsas av dig som är engagerad i samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Vi planerar trycka en skarpare version av dokumentet under våren nästa år. Hör gärna av dig om du vill göra inspel i den process som nu pågår.

 

Framtidsdokument som pdf>>>