Att leverera omvärldsrapporter och omvärldsanalyser hör till Riksutställningars huvuduppdrag – och här vill man samarbeta med sina kolleger! Därför inför nu Riksutställningar  ”armkroksresor” där man tillsammans med kolleger från andra institutioner gör gemensamma studieresor till internationella konferenser och spännande platser.

Läs mer på Riksutställningars webbplats>>>