- Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna som ska stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Av årets cirka 260 ansökningar är det 76 projekt runt om i landet som får  dela på miljonerna. Bland bidragstagarna finns allt ifrån gruv-, flyg-, och fängelsemuseum till ångbåtsföreningar och smedjor.

I år görs extra satsningar inom verksamhet och drift av museijärnvägar. Även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag prioriteras i år genom projekt som syftar till vård av dammar, vattenhjul mm.

Några av de museer som fått bidrag är också medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer, däribland Aeroseum, F11 museum och Rörstrand museum.

Se vilka som fått bidrag  2015>>>

Vad är ett arbetslivsmuseum?
Arbetslivsmuseerna finns över hela Sverige och kan vara mycket olika. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift. Det gemensamma är att de fokuserar på kvinnors och mäns arbete. Idag finns mer än 1 450 arbetslivsmuseer och drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

 

bilden kommer från Aeroseum