museerenfragaforfler-212×300-212×292

Riksantikvarieämbetets studie "Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv" presenterar exempel på hur olika slags museer i olika delar av Sverige arbetat. Gemensamt för satsningarna är att de handlar om att museerna försökt förstå sin önskade publik och anpassat sin verksamhet utifrån deras behov, förutsättningar, livsvillkor och önskemål.

Forskning, statistik och publikundersökningar visar samstämmigt att alla publikgrupper inte kommer till museerna. Samtidigt har många museer en förväntan på sig att vara till för alla. Riksantikvarieämbetet har i en studie undersökt hur museer arbetar för att vidga sin publik. Studien har bland annat visat att det finns en skillnad mellan det som forskning och statistik säger vara de vanligaste hindren till varför inte fler besöker museerna – och det som museerna själva lyfter fram som hinder.

Studien presenterar exempel på hur olika slags museer i olika delar av landet arbetat för att vidga sin publik. Det kan till exempel röra sig om att tillgängliggöra innehåll via sociala medier för att nå publik som inte kan ta sig till museet. Eller att man anpassar verksamheten gentemot skolan efter läroplanen. Det kan handla om att göra det möjligt för personer vars historier nästan aldrig berättas på museer att känna sig bekräftade och delaktiga i en utställning. Eller om att utvecklas som kunskaps- och samhällsinstitutioner genom att till exempel fördjupa sitt innehåll, bygga upp och förmedla ny kunskap och nya kulturupplevelser.

Gemensamt för alla strategierna och satsningarna är att de handlar om att museerna försökt förstå sin önskade publik och anpassat sin verksamhet utifrån de behov, förutsättningar, livsvillkor och önskemål de har

Sätten är många, men gemensamt för alla strategierna och satsningarna är att de handlar om att museerna försökt förstå sin önskade publik och anpassat sin verksamhet utifrån de behov, förutsättningar, livsvillkor och önskemål de har. De har också på olika sätt förändrat sin verksamhet i relation till publikens behov och för att fler ska kunna eller vilja komma till museet – utan att för den sakens skull frångått sina individuella uppdrag och områden. För att vidga sin publik har de alltså vidgat sig själva och sin verksamhet.

Länk till rapporten>>