Den 23 augusti träffades styrelserna i Organsationen Danske museer (ODM), Norges museumsförbund och Riksförbundet Sveriges museer för ett gemensamt styrelseseminarium i Oslo.  Överläggningarna skedde i samband med det årliga norska museimötet.

Det är första gången de tre förbunden träffas gemensamt på styrelsenivå. Syftet var att diskutera gemensamma frågor för de tre förbunden och utbyta erfarenheter.

På bilden ovan ses Målfrid Snørteland, ordföranden i Norges museumsförbund, Lars Amréus ordförande Riksförbundet Sveriges museer samt Christine Buhl Andersen ordförande i Organisationen Danske museer.