binary-368715_1920-1024×585-365×292Du ska känna dig trygg med att vi hanterar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, i enlighet med det nya regelverk som börjar gälla den 25 maj 2018.

I vår integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) och gör det tydligare för dig om hur du tillvaratar dina rättigheter.

Ta del av vår integritetspolicy här>>>