Med anledning av det skärpta läget har Riksantikvarieämbetet samlat sitt material om riskhantering och katastrofberedskap. Det är användbart för dig som ansvarar för kulturhistoriska byggnader och föremål vid museer, arkiv, bibliotek, kyrkor etc.

Här hittar du allt från handbok i katastrofberedskap, konkreta verktyg för riskhantering till tips om seminarier, nätverk och utbildning.

Riskhantering och katastrofberedskap