Riksantikvarieämbetet, i samverkan med Riksutställningar, Gotlands museum och Riksförbundet Sveriges Museer, höll samlingsforum i Visby 17-18 november på temat Samling till utställning

Länk till Riksantikvarieämbetets sida>>>

Årets tema band samman samlingsförvaltning och utställningsarbete och bland de 170 deltagarna märktes en hel del nya ansikten genom detta breda anslag.

img_0604Riksförbundet ser samlingsforum som ett viktigt nod för utveckling, kunskap, inspiration och framför allt för möten. Här sås frön som kan göra skillnad. Ett exempel hördes under andra dagens workshops när Åsa Stenström från Västerbottens museum berättade om hur hon och några till kommit tillbaka från ett samlingsforum och inspirerat satt igång ett omvälvande utvecklingsprojekt på hemmaplan.

 

 

img_0541Huvudtalaren Maurice Davies från Royal Academy of Arts i London delade med sig av sina erfarenheter med tillgängliggöra samlingarna. För tio år sedan, menade han, talade man om att samlingarna fanns för att användas, idag ska de påverka. Han listade följande framgångsfaktorer för en dynamisk samling:
- aktiv insamling
- låna ut mer
- gör modiga utställningar

 

img_0559

 

Kerstin Smeds från Umeå universitet målade upp en ganska skrämmande bild av hur museerna dignar under bördan av sina samlingar och menade att det måste gallras. Hon ställde frågan: kommer museerna att implodera?

 

 

Under första dagen inspirerade också Susanna Hillhouse från skotska National Trust med skarpa system för strategisk samlingsförvaltning. Vi såg också talande exempel från en rad museer om när föremål finner sin väg ut magasinen genom Patrik Steorn Thielska galleriet, Anne Grethe Slettemon, Nationalmuseum, Lena Stammarnäs, Världskulturmuseet. LG Nilsson från museet HAMN i Nacka (nominerat till årets museum 2016) stack ut med sin historia: Vad som först skulle handla om att genom arkeologisk utgrävning få reda på mer om slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 blev något större och inte minst en rejäl utmaning ur samlingsperspektivet.

Första dagen avslutades med ännu fler exempel innan Gotlands museum höll öppet hus för deltagarna. Dag två bjöd på valbara workshops och öppet hus i Gotlands museums magasin.

Foto: Maria B Olofsson