Riksförbundet har påbörjat ett strategiskt arbete inom ramen för de fokusområde som rör samlingsförvaltning. En av de första åtgärderna i strategiarbetet är att översätta det brittiska Museums Associations (den brittiska motsvarigheten till Riksförbundet Sveriges museer) riktlinjer för gallring av samlingar, kallat "Disposal toolkit".
Översättningen kommer sedan att bli ett underlag för en diskussion om hur liknande riktlinjer kan användas inom svensk museiverksamhet. Under hösten kommer riksförbundet att diskutera riktlinjerna och gallringsfrågor i stort med både en arbetsgrupp av utvalda medlemmar, men även föra dialog om frågorna med alla medlemmar här på webben.

Se också inslag i SVT Rapport och Kulturnyheterna.