Just nu pågår det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna och Sveriges Museer är på plats med två arrangemang på Munktellmuseet. Under rubriken Hur står det till med demokratin i Sverige? inleddes vårt seminarium på torsdagen med en keynote av Armando Perla, ansvarig för museiutveckling och strategiska partnerskap hos Rörelsernas museum i Malmö. Perla kommer från en internationell kontext och har arbetat med betydelsen av de muntliga berättelserna för historieskrivningen, bland annat hos Canadian Museum for Human Rights.

IMG_3679

Med Armando Perlas keynote som bakgrund fortsatte samtalet i en panel bestående av Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer samt ordförande Sveriges Museer, Daniel Wetterskog, tillträdande landsantikvarie och museichef Upplandsmuseet och Annmari Kastrup, utställningsproducent och skådespelare.

IMG_3687