Lördag den 20 oktober, kl. 13-14.30, hålls ett seminarium om kulturarvsbrott i hörsalen på Historiska museet i Stockholm. Seminariet hålls i samband med Hembygdens helg. Välkommen!

Program

13.00 Presentation/bakgrund:

  • Inledning: Moderator Maria Jansén, museichef Historiska museet, Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund och Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer
  • Presentation av RAÄ:s och Brå:s rapport ”Förebygga illegal utförsel av kulturföremål”. Hanna Sofia Johansson, Brå.
  • Jan-Mikael Bexhed, advokat och Majvor Östergren, länsstyrelsen Gotland

13.45 Panelsamtal:

  • Sven-Erik Alhem, fd överåklagare
  • Hanna Sofia Johansson, Brå
  • Leifh Stenholm, Svenska kyrkan
  • Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet
  • Lars-Eric Alm, Citypolisen, Stockholm
  • Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund
  • Jan-Mikael Bexhed, advokat

Seminariet anordnas av Riksförbundet Sveriges museer och Sveriges Hembygdsförbund i samverkan med Brottsförebyggande Rådet, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Polisen.