Nu är det dags att anmäla sig till det andra av totalt fyra seminarier som Riksförbundet tillsammans med Riksutställningar och medlemsmuseerna arrangerar inom ramen för arbetet med en ny branschvision.

Känn dig som hemma på det lärande museet.
6 maj kl 10.30-16 på Jamtli, Östersund

Seminariet borrar i museernas roller för livslångt lärande och lärande i samarbete med skolor. Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan.

Under dagen blandar vi korta inspirationsinlägg med utforskande workshopar. Du får chans att pröva egna idéer i samtal med andra och att lyssna in nya perspektiv från dina kollegor. Din expertis behövs i arbetet med att utveckla museernas lärandemiljöer!

För att få fler infallsvinklar och metodtips har vi bjudit in några personer som inspiratörer:

  • Carl Heath, forskare inom lärande och ICT vid Interaktiva Institutet
  • Sofi Lagergren, mediapedagog och filmcurator verksam vid Bio Rio
  • Peter Skogsberg, läraren bakom hyllade den Sunnadalsmetoden. Står med ena foten i skolan och den andra i museivärlden på Marinmuseum i Karlskrona.
  • Daniel Lundqvist, samhällsentreprenör och skolutvecklare vid NAV

Anmäl dig här>>>

Mer om visionsarbetet här>>>