Nu finns Riksutställningars senaste nyhetsbrev ute. Du hittar en rad spännande artiklar. Bland rubrikerna:

  • Finanskris banar väg för kulturen
  • Trendspaning: Den digitala kulturen slår igenom
  • Urbana framtidsversioner