Riksförbundet har yttrat sig över förslaget till ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet:
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) ställer sig positivt till den nya modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet som utredningen framför. Genom detta kan det regionala och lokala engagemanget för kultur och kulturarv förhoppningsvis bli större. RSM har begränsat sina synpunkter till det som berör de regionala museerna och den verksamhet dessa utför inom kulturarvet och kulturmiljövården.

  • RSM vill inledningsvis framhålla vikten och betydelsen av en stark regional infrastruktur inom kulturarvssektorn.
  • Det är viktigt att utvecklingsbidragsdelen inte urholkar det generella verksamhetsbidraget.
  • De regionala museerna borde kunna fungera som nav i regional ABM-verksamhet och annan regional kulturverksamhet.
  • De regionala kulturplanerna måste innehålla både vision och konkreta handlingsplaner.
  • Det är viktigt att staten kan möta en eventuell ökad regional satsning på kulturverksamhet under hela övergångsperioden.

Läs hela yttrandet här.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.