Regeringen föreslår att regional kultur förstärks med 100 miljoner kronor permanent. Pengarna ska fördelas inom ramen för kultursamverkansmodellen. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022. 
- Nu stärker vi kulturen i hela landet och det är viktigt för ett fortsatt starkt kultursverige. Vi vet att saknaden och behoven av kultur har varit stora under pandemin och förslaget innebär att vi även förstärker möjligheterna för fler att ta del av kultur runt om i landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Pengarna fördelas av Statens kulturråd till regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner. Medel kan regionerna i sin tur bland annat fördela till regionala museer, teatrar, operahus, bild- och formverksamheter, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dansverksamheter, främjande av film respektive hemslöjd samt arkivverksamhet. Även vissa verksamheter i Stockholms län som inte ingår i kultursamverkansmodellen kan få del av pengarna.

Läs mer på regeringen.se