Sveriges Museer är på plats på årets bokmässa i Göteborg. På fredagen l 12.30-13.00 deltar generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter i ett samtal arrangerat av Statens medieråd som handlar om Medie- och kommunikationskunnighet utifrån olika perspektiv.

Titta på seminariet Mediekunniga medborgare - en förutsättning för demokratin. Kl 12.30-13.00. Länk med mer info samt biljett.

Medie- och informationskunnighet (MIK) är grundläggande för en stark demokrati. Men hur kan du som lärare eller bibliotekspersonal stärka medie- och informationskunnigheten bland dina elever? Vilka MIK-resurser finns att tillgå och hur kan unga uppmuntras att själva iklä sig rollen som medieproducenter?

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd den nationella kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet. Några av det nationella nätverket MIK Sveriges aktörer delar här med sig av sina bästa verktyg för en starkare demokrati.

Medverkande: Henrik Nyberg, Mediekompass; Fatima Khayari, Svenska filminstitutet; Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare, Sveriges Museer och Agnes Hansenius, Ung media. Programledare: Anette Novak, direktör Statens medieråd.

Screenshot-2021-09-24-at-09.30.05