Behöver ditt museum bredda sitt internationella nätverk? Vill du på ett enkelt sätt ta del av evenemangstips, nya publikationer eller andra nyheter som rör museer och lärande i ett internationellt perspektiv?

The Learning Museum är ett europeiskt projekt som knyter samman museer som arbetar med livslångt lärande. Drygt trettio museer/museiorganisationer över hela Europa ingår redan i nätverket och fler tillkommer hela tiden.

Gå in på The Learning Museums webbplats www.lemproject.eu för mer information. Där finns också information om hur din organisation går till väga för att bli en associerad partner till projektet.