Rättviseförmedlingens Lina Thomsgård finns med på vårmötets seminarium nr 1 med JÄMUS och Genus i museer som avsändare den 16 maj. Här föreläser hon om museerna som rättviseförmedlare.

Nu i slutet av april har Rättviseförmedlingen fått Titanägget för insatserna för ökat jämställdhet och mångfald med följande motivering:

”Vi lockas ofta att söka det senaste eller det mest uppseendeväckande. Men i vår tid borde vi kanske söka det eviga och det viktiga. För i vår tid får sensation lämna plats för aspiration och ambition. Men i en värld som förändras snabbt är det lätt att göra misstaget att tro att saker förändras av sig självt. Många säger att förändring kräver tid, att det tar tid. Det är både fegt och fel. Förändring kräver inte tid utan initiativ. Årets Titan-ägg är inte bara på tiden, det är i tiden och något som visat sig hålla över tid. Det är ett projekt som måste fortsätta att uppmärksammas. I synnerhet 2012. I synnerhet av vår bransch som gör anspråk på att ligga i framkant men så uppenbart är efter. Rättviseförmedlingen, kom och gör det ni gör!”

Titanägget delas ut av Sveriges kommunikationsbyråer och  belönar "nyskapande kommunikation som brutit konventionerna och skapat nya mönster för hur företag och organisationer kan agera i samhället"