Att arbeta i små eller stora projekt eller att använda sig av projektliknande arbetsformer i den dagliga verksamheten tillhör vår vardag. Men hur duktiga är vi på att ge projektdirektiv och effektivt ta tillvara på våra resurser vad gäller tid, pengar och medarbetare?

- På friluftsmuseet Skansen vill vi bli ännu bättre på att arbeta i projektform genom att kompetensutveckla våra medarbetare på bred front.  En sådan satsning kan bara bli bättre och roligare om även medarbetare från andra museer deltar vid utbildningarna, säger Cortina Lange som är avdelningschef på Skansen.

Riksförbundet Sveriges museer och Skansen vill därför uppmana alla museer att haka på.

Vi planerar att under hösten (oktober – november) 2012 erbjuda följande utbildningar:

Projektmedarbetare – Bakom varje framgångsrikt projekt finns en professionell medarbetare med goda kunskaper om projektets karaktär och behov. Utbildningen fokuserar på att skapa medvetenhet och förmedla kunskap om projektarbete samt hur medarbetare, med sina specifika kunskaper och erfarenheter, kan bidra till projektets framgång. Utbildningen ger medarbetaren de verktyg som behövs för att effektivt och framgångsrikt kunna bidra till projektets framgång.

Antal deltagare/kurs: 14 st

Omfattning: 3 dagar utspridda under perioden

Kostnad: ca 5 000 kr/person inkl moms

Lokal: Lämpligt museum

 Projektbeställare – Bakom varje framgångsrikt projekt finns en professionell beställare med väl utvecklade personliga ledaregenskaper, god kunskap om den egna organisationen samt förståelse för projektets specifika behov. Utbildningen ger beställare de verktyg som behövs för att starta upp projekt mot ett framgångrikt och behovsanpassat genomförande.

Omfattning: 1 dag

Kostnad: ca 23 000 kr/dag inkl moms (kostnad per person beroende på antal deltagare)

Lokal: Lämpligt museum

Projektledare – Det ställs höga krav på dagens projektledare och deras förmåga att planera, strukturera, styra och leda projekt med många personer och resurser inblandade. Utbildningen ger projektledare de verktyg som krävs för att planera, strukturera, styra och leverera projekt inom en överenskommen tidsram.  Det ingår även moment om hur man kan motivera och inspirera andra i projektet för att höja både kvalitet och effektivitet i det dagliga projektarbetet.

Antal deltagare/kurs: 14 st

Omfattning: 3 dagar utspridda under perioden

Kostnad: ca 5 000 kr/person inkl moms

Lokal: Lämpligt museum

OBS! Beroende på hur stort intresset blir kan utbildningarna förläggas till olika delar i landet.

Låter det intressant?
Anmäl museets intresse, omfattning och vilken del av utbildningarna som ni är intrersserade av till info@sverigesmuseer.se senast den 31 mars.

Frågor?
Kontakta Cortina Lange på Skansen eller Mats Persson, Riksförbundet Sveriges museer.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.