Riksantikvarieämbetet utlyser nu tio miljoner kronor avsedda för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö. Utlysningen gäller ettåriga projekt som ska genomförs under 2022. Medel kommer att fördelas till projekt inom två olika teman: Kulturarvsområdets digitalisering och Kulturarv och klimat.

– Vi riktar kommande års forskning- och utvecklingsmedel dit vi bedömer att behoven är som störst. Coronapandemin har visat att kulturarvsområdet har ett stort behov av stöd till en digital omställning, så valet av det temat var logiskt. Det andra temat, Kulturarv och klimat handlar bland annat om en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer som upplever ökade påfrestningar från klimatet eller i vissa fall ett stort besökstryck, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

I år tar perioden slut för Riksantikvarieämbetets program för FoU–Forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö 2017-2021. I avvaktan på myndighetens nya inriktning för FoU kommer därför endast ettåriga projekt att beviljas för 2022. Projektmedel kommer att beviljas inom områdena Kulturarvsområdets digitalisering och Kulturarv och klimatLäs mer om utlysningen här.