Nu är utredningen om hur ett museum ska inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen avslutad och har överlämnats till regeringen. Museets inriktning föreslås vara att utveckla och förmedla kunskap och forskning om Förintelsen som historiskt skeende och lyfta fram berättelser från överlevande med anknytning till Sverige.

Inrättandet av ett museum markerar att Förintelsen, även om den inte genomfördes på svensk mark, hänger ihop med Sveriges historia och att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige är en del av Sveriges kulturarv, skriver utredningen, som har samlat in synpunkter och kunskap från en lång rad berörda myndigheter, organisationer och representanter från forskarsamhället i Sverige. Internationella erfarenheter har inhämtats, dels genom studiebesök vid utländska museer, dels genom en internationell konferens som utredningen arrangerat och den sammanlagda kunskapsinhämtningen ligger till grund för utredningens förslag.

Utredningen föreslår att museet inrättas i form av en ny, fristående myndighet och att museets uppdrag bör omfatta att främja kunskap om Förintelsen och Sveriges relation till Förintelsen i en bred historisk kontext samt bevara och förmedla berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Insamling av berättelser, föremål och annat material från överlevande med anknytning till Sverige ska inledas skyndsamt med tanke på den höga åldern bland kvarvarande överlevande.

Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en organisationskommitté från och med den 1 januari 2021 med uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av myndigheten. Museet bör kunna inleda sin verksamhet från och med 1 januari 2022 och kan därefter utvecklas vidare under en uppbyggnadsfas, föreslår utredningen.

Läs hela utredningens förslag här.

UM032488
Duk sammanfogad av nio vita servetter med 36 broderade namn i kulörta garner. Duken är tillverkad som ett minne av de patienter som vårdades på beredskapssjukhuset Margaretegärdeskolan i Uddevalla sommaren 1945. Våren och sommaren 1945 gjordes skolan om till beredskapssjukhus för överlevande från Nazitysklands koncentrationsläger. De vita bussarna anlände till Malmö och härifrån förlades krigsoffren ut i olika delar av landet. Foto: Bohusläns museum