Skärmavbild 2018-08-30 kl. 13.10.26
Bild: Faksimil från Kulturnytt i P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inför stundande val frågar sig många vad partierna vill med sin kulturpolitik och hur de ser på museernas framtid.

Sveriges radios Kulturnytts kulturenkät visar att kulturpolitiken präglas av både splittring och konsensus mellan riksdagspartierna och de politiska blocken.

SVT frågar sig vem som vill vad i svensk kulturpolitik? Kulturnyheterna har intervjuat samtliga partiers kulturpolitiska talespersoner och publicerar en sammanställning av svaren samt länkar till längre artiklar om varje riksdagspartis kulturella vision.

Sveriges Museer ställde tidigare i år tre frågor till de politiska partierna för att undersöka hur de står i förhållande till museernas framtid. Frågorna utgick från områden som är avgörande för museernas fortsatta utveckling som vitala samhällsinstitutioner.