Vårmötet 2021 kommer att äga rum den 27–29 april 2021.

Vi vet idag inte om det kommer att bli en renodlat digital konferens eller en hybridkonferens, med deltagande både på plats i Visby och via webben, men det kommer att bli ett Vårmöte 2021. Så boka redan nu in 27–29 april i era kalendrar!

Vi arbetar intensivt på att coronaanpassa Vårmötet. Detta innebär bland annat att ett fysiskt deltagande vid en hybridkonferens ska kunna genomföras säkert. Vi tittar också på olika digitala lösningar med goda möjligheter till interaktion och delaktighet.

Temat för Vårmötet 2021 kommer att vara detsamma som planerades för 2020, Medverka | Samverka | Påverka – Tillsammans når vi längre, och är det något som känns aktuellt i dessa tider så är det just behovet av samverkan.

skarmavbild-2020-10-28-kl.-11.18.14

Under hösten arbetar vi med att sätta samman programmet för Vårmötet 2021. Vi kan redan nu meddela att flertalet av arrangörerna av programpunkter dag 2 vid årets inställda konferens, valt att kvarstå med dessa vid Vårmötet 2021. Vi kommer därför inte att gå ut med någon allmän utlysning för fler programpunkter.

Vårmötet 2021 arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet.

Välkomna i april!

Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer, Lars Amréus, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och Susanne Thedéen, chef Gotlands Museum