Styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer har valt in två nya medlemmar. Det är därför med glädje som vi nu kan hälsa välkomna till Teckningsmuseet i Laholm  som medlem och Syskonen Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse som associerad medlem.

Teckningmuseet_sommarTeckningsmuseet i Laholm
Vid Hästtorget i centrala Laholm ligger Teckningsmuseet i Laholm, Nordens enda museum för teckningskonst. Museets ambition är att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar. Här visas tillfälliga utställningar med nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur den egna samlingen.

 

 

entre_curtn3Syskonen Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse
Olle Nyman föddes på julafton 1909 i den Övre gården i Saltsjö-Duvnäs där i dag den Nedre gården, under många år hans och systern Kajsas hem, samt de av Olle Nyman uppförda ateljéerna utgör den stiftelse som bär hans och systerns namn.