Sveriges Museers styrelse har i dialog med arrangörerna för Vårmötet 2020 tagit beslutet att flytta fram vårmötet till våren 2021 på grund av rådande pandemi.

Den fortsatta begränsningen på max 50 personer för sammankomster gör att det tyvärr inte är möjligt att genomföra Vårmötet i år. Vi kommer inom kort att återkomma med vilka datum konferensen kommer att genomföras.

Temat för Vårmötet 2021 kommer att vara samma som planerades för i år: 
Medverka | Samverka | Påverka – Tillsammans når vi längre

Alla som bokat och fått en faktura för Vårmötet 2020 kommer att krediteras.

– Det här är ett tråkigt beslut att behöva ta. Men restriktionerna ligger kvar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste gå först. Vi jobbar på att kunna träffas digitalt efter sommaren, dock inte som vårmöte utan som ett möte för att prata om lärdomar och erfarenheter av pandemin, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare, Sveriges Museer.

Målet är att kunna genomföra vårmötet i Visby våren 2021. Ett tips är att, även om det kan ändras, göra en preliminärbokning i era kalendrar den 27–29 april 2021.

Har du frågor gällande din konferensbokning kontakta:
E-post: varmotet2020@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

Har du frågor gällande konferensen kontakta:
Maria Rossipal, Riksantikvarieämbetet & Jenny Westfält, Gotlands Museum
Projektledare Vårmötet 2020/2021
E-post: varmotet@sverigesmuseer.se

Vårmötet 2021 arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet.

Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare och Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer
Lars Amréus, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och Susanne Thedéen, chef Gotlands Museum