Idag föreslog regeringen ytterligare 1,3 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021 till följd av de ekonomiska konsekvenser som uppstått på grund av pandemin. Samtidigt föreslogs 125 miljoner kronor i krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter till följd av pandemin där bland annat Skansen, Tekniska museet, Nordiska museet, Prins Eugens Waldemarsudde ingick.

– Vi är glada att regeringen ser behoven som vi har påtalat. Det är nu viktigt att stöden kommer museerna tillhanda skyndsamt. Oerhört mycket medel har tappats. Nu när museerna försiktigt öppnar upp smittsäkert är det tydligt att kostnaderna överstiger intäkterna. Behovet av museernas samhällsviktiga verksamhet har visats tydligt under pandemin genom ett stort antal digitala visningar, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Tekniska museet_fot Anna Gerden
Tekniska museet, årets museum 2016. Foto Anna Gerdén