Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor för förlängt kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheterna när läget så tillåter.

På grund av det fortsatt svåra läget för kulturaktörer runt om i landet vill regeringen förlänga det krisstöd som fördelas till allmän kulturverksamhet, konstnärer och andra aktörer inom kulturområdet. Huvuddelen av krisstöden kommer att fördelas av Statens kulturråd som även kommer att fördela stöd till regionerna för regionala och lokala kulturverksamheter. Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. Regeringen och de stödgivande institutionerna återkommer med vidare information om detaljerna i stödens utformning.