REMISSER

Sveriges Museer är remissinstans och svarar för hela branschen

Remisser

Nyheter
Remisser
SV
2023-11-02

Sveriges Museers inspel om regeringens forskningspolitik

Dnr u2023/01467 Sveriges Museer om regeringens forsknings- och innovationspolitik inför kommande proposition med fokus på excellens, internationalisering och innovation Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten till inspel. Vi är en...
Nyheter
Remisser
SV
2022-12-13

Sveriges Museer om Kreativa Sverige!

Sveriges Museer om betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjandet av hållbar utveckling i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44) Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten till yttrande gällande betänkandet. Vi är e...
Nyheter
Remisser
SV
2022-12-13

Sveriges museer om demokratiutredningen

Sveriges Museer om betänkandet  Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28) Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten till yttrande gällande betänkandet från kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. Vi...
Nyheter
Remisser
SV
2022-02-25

Sveriges Museer om Återstartsutredningen februari 2022

Sveriges Museer om betänkandet SOU 2021:77 Från Kris till kraft. Återstart för Kulturen (Ku2021/02071)   Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna följande synpunkter på betänkandet och dess förslag till insatser för kul...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om demokrativillkor allmänna arvsfonden

Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museibranschens gemensamma intressen. Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna synpunkter på promemorian Demokrativillkor för stöd ur allmänna arvsfonden. Vi företräder cirka 230...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om vaccinbevis december

Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna (S2021/07875) Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna...