REMISSER

Sveriges Museer är remissinstans och svarar för hela branschen

Remisser

Nyheter
Remisser
SV
2022-02-25

Sveriges Museer om Återstartsutredningen februari 2022

Sveriges Museer om betänkandet SOU 2021:77 Från Kris till kraft. Återstart för Kulturen (Ku2021/02071)   Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna följande synpunkter på betänkandet och dess förslag till insatser för kul...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om demokrativillkor allmänna arvsfonden

Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museibranschens gemensamma intressen. Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna synpunkter på promemorian Demokrativillkor för stöd ur allmänna arvsfonden. Vi företräder cirka 230...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om vaccinbevis december

Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna (S2021/07875) Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om förändringsförslag upphovsrättslagen

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DS 2021:30) Promemorian överväger och föreslår författningsändringar i den svenska upphovsrättslagen för att genomföra EU-direktivet från 2019 som huvudsakligen söker anpassa upphovsrättsliga regelverket...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om nya smittföreskrifter november

Sveriges Museer om missivet: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Riksförbundet Sveriges Museer lämnade i september synpunkter...
Remisser
SV
2022-02-16

Sveriges Museer om immunitet utställningsföremål

Sveriges Museer om betänkandet Immunitet för utställningsföremål (SOU 2021:28) Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en lag som ger till Sverige från utlandet tillfälligt inlånade kulturföremål ett skydd mot processuella åtgärder under den tid f...