Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av Nagoyaprotokollet. Läs om remissen på regeringens webbplats>>>

RSM svarade på remissen om lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet 2015-05-20 och har vad gäller förordningen inget att anföra.

Svaret som pdf här>>>