StafettbloggDå jag kom till Sjöfartsmuseet hade jag aldrig arbetat som chef. Utan någon som helst erfarenhet skulle jag ta hand om personal, budget och verksamhetsutveckling.  Problemen var många och jag fick förlita mig på min magkänsla.

Det tog över fyra år innan jag fick möjlighet att gå min första chefsutbildning. En utbildning i ledarskap och förnyelse, anordnad av region och kommun i samarbete med universitet. Jag var taggad när jag kom dit. Vi var ungefär 20 personer som skulle följas åt en gång i månaden under ett års tid. Jag, en jurist, en fastighetsförvaltare och sjutton chefer inom vård och omsorg. Rent generellt var det inget fel på utbildningen, men med ovanstående sammansättning blev det självfallet ett överslag gentemot frågor som berörde just vård och omsorg. Museifrågorna kändes väldigt lång borta…

akvariet_foto_olle_anderssonVar finns då den fördjupade utbildningen som förbereder ett kommande museichefsskap? Eller vidareutbildningen för oss museichefer med några eller många år på nacken? Museer är komplexa verksamheter som både skall förvaltas och utvecklas i en omvärld som ständigt förändras. Kan vi säkerställa kvaliteten i våra verksamheter när det finns få eller i princip inga vidareutbildningar att tillgå?

Lika viktig är frågan om tillvaratagandet av kunskap. Hur garanterar vi att den kunskap som våra äldre medarbetare besitter överförs till dem som skall driva museerna i framtiden? De flesta av oss har inte möjlighet att låta två medarbetare arbeta parallellt. Och hur tar vi tillvara kunskap från unga nyexaminerade – ny kunskap som vanligtvis lämnar oss lika fort som deras projektanställningar avslutas.  Vi står inför ett stort generationsskifte, men hur förbereder vi oss för detta?

Kan vi starta nationella mentorskapsprogram? Finns möjligheten till regelbundna chefsträffar med fokus på olika teman? Hur kan vi arbeta tillsammans för att säkerställa museernas framtid?

/Anna Rosengren
Chef vid Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg

Årets museum logo_2012De kommande veckorna bloggar företrädare för finalisterna i Årets museum. Denna vecka möter vi Anna Rosengren som är chef på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.