Snart går programmet till tryck. Efter många ändringar, justeringar och rättningar.

StafettbloggVårmötets första dag inleds med internationella utblickar från Kairo, London och Oslo - med anledning av revolten i arabvärlden, ekonomiåtstramningen i Storbritannien och händelserna i Norge som förra året fick världens blickar på sig.

Från Kairo kommer den egyptiske konstnären och aktivisten Aalam Wassef. Hans konstnärliga fokus ligger på det utominstitutionella, på konstproduktioner och uttryck utanför det traditionella galleri- och museirummet.

Och så Gaby Porter – en röst från England. Erfaren, nytänkande och dessutom vice president i det brittiska museiförbundet.

Och till sist Knut Kjeldstadli från Oslo universitet - som bland annat suttit i styrelsen för Interkulturellt museum (Årets museum 2006) och som kommer prata om museernas respons efter Utöya.

Tillsammans är de tre nedslag i den omvärld som vi befinner oss i. Tre nedslag som ger perspektiv på en värld där globala förändringar interagerar och påverkar oss, oavsett om vi vill eller önskar det. Ett samhälle där motkulturella fenomen utvecklas parallellt med interkulturella uttryck.

I allt detta är det viktigt att diskutera museernas roll och uppdrag. Det gäller att diskutera frågor som handlar om kvalitetsutveckling och framtid. Det gäller att stärka museernas roll som samhällsaktör. På så vis blir museerna en röst att räkna med.

/Charlotta Dohlvik
Projektledare Vårmötet Göteborg