Götebrogs konstmuseum ett av Sveriges många museer. Här syns också statyn Diskuskastaren, en bronskopia av en antik kopia i Vatikanen, skapad av Alkamenes. Foto Pasi Mämmelä CC BY-SA 2.0
Göteborgs konstmuseum ett av Sveriges många museer. Här syns också statyn Diskuskastaren, en bronskopia av en antik kopia i Vatikanen, skapad av Alkamenes. Foto Pasi Mämmelä CC BY-SA 2.0

Sedan den 1 juni 2017 har Riksantikvarieämbetet ett utvidgat ansvar inom museiområdet. Uppdraget som myndigheten fått innebär bland annat att främja utveckling och samarbete på museiområdet, att samla in och förmedla kunskaper samt att erbjuda teknik- och metodstöd till landets alla museer, oavsett deras geografiska läge, storlek, huvudman eller innehållsmässiga inriktning.

eric_fugelang_foto_wilda_nilssonAtt Sveriges museer består av en stor mångfald är en oerhörd styrka. Dels för att det ger människor tillgång till en variation av upplevelser och möjligheter till att möta konsten och kulturarvet, men också för att det sammantaget ger tillgång till en bred och djup kunskap om museipraktik. Riksantikvarieämbetets uppdrag går inte ut på att överträffa eller ersätta den expertis som redan finns. Det vore både ogörligt och onödigt. Myndigheten bör istället främja museernas förutsättningar för att gemensamt bygga vidare på och dela med sig av den kunskap och erfarenhet som finns. Förhoppningsvis kan det innebära att många museiprofessionella får chans att känna sig lite mindre ensamma med de utmaningar man möter och att sektorn som helhet blir ännu starkare och ännu tryggare.

Den stora variationen av förutsättningar, behov och förväntningar innebär samtidigt en betydande utmaning för en myndighet som fått ett uppdrag likt vårt. Att vi på Riksantikvarieämbetet löpande kommer behöva avgränsa och fokusera våra aktiviteter gentemot ett antal noga utvalda utmaningar och möjligheter kommer nog de flesta se som självklart. Men en stor utmaning är ändå att löpande utvärdera hur verksamheten i praktiken påverkat museiarbetet och att skapa tydlighet kring olika aktörers roller, ansvar och befogenheter, oss själva inräknat.

En annan viktig framgångsfaktor för det vidgade uppdraget är att bygga upp en varaktig, bred och öppen dialog med museerna. Dialogen krävs för att bygga gemensam kunskap om vad som verkligen behövs för att skapa förändring och för att vi på Riksantikvarieämbetet ska kunna förklara och förankra vad vi som myndighet kan eller inte kan vara en del av. Vi måste vara både lyhörda och flexibla för att lyckas och vi behöver på ett intelligent sätt använda oss av de sammanslutningar och mötesplatser som redan finns. Museer är institutioner som förvaltar kunskap och redskap för att vi ska kunna förstå det förflutna, reflektera över det samtida och för att vi ska kunna skapa oss en framtid. Detta viktiga och utmanande samhällsuppdrag innebär att museerna dagligen ställs inför små och stora utmaningar som kräver mer eller mindre odelad uppmärksamhet och tid är som bekant en ändlig resurs.

Som tur är finns det många väl fungerande nätverk, föreningar, förbund och andra sammanslutningar inom museiområdet idag. Det ger goda förutsättningar för en bred dialog och många har vi genom Museidialogen redan haft förmånen att möta. Fler tankar om Riksantikvarieämbetets vidgade uppdrag och hur vår organisation förändras för att möta detta kan du också läsa om i Riksantikvarien Lars Amréus tidigare gästblogginlägg Vi är ödmjuka inför uppdraget.

---
Eric Fugeläng fotograferad av Wilda Nilsson
Tidigare blogginlägg: En ny kulturarvspolitik