- eller hur vi fick tre gånger så många besökare

Make it matter, sa Tony Blair till museerna i Storbritannien.

StafettbloggSamordna, locka fler besökare och gör er angelägna, sa politikerna till Smålands museum och  Emigrantinstitutet. Politikerna hade tjatat i åratal. Besökstalen gick ner och Smålands museum och Emigrantinstitutet som ligger grannar i vackra Museiparken i Växjö samarbetade inte.

Länsmuseet och Emigrantinstitutet hävdade sin autonomi och reagerade mycket negativt på politikernas uppmaningar. Ett glapp uppstod mellan verksamheten och den politiken.

Vad göra? Jo, politikerna beslöt att bilda ett aktiebolag, Kulturparken Småland, som fick i uppdrag att samordna och utveckla verksamheterna. Budgetmedel avsattes till aktiebolaget och den som samarbetade med bolaget fick anslag men den som inte gjorde det blev utan.

Nu vidtog en upprörd diskussion om stiftelselagar och organisation. En rad myter kring aktiebolag och stiftelser radades upp. Statsbidraget skulle försvinna, etc. etc.

Vi synade argumenten ett efter ett och nu driver aktiebolaget Kulturparken Småland verksamheterna vid Smålands museum, förenings- och näringslivsarkivet Kronobergsarkivet och den publika verksamheten vid Utvandrarnas hus. Bolaget driver bl.a. Smålands museum/Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Ångaren Thor och Lantbruksmuséet Hjärtenholm. All personal är anställd i Kulturparken Småland.

Hur gick det då? När vi lämnat de såriga diskussionerna om organisation koncentrerade vi oss på att göra oss angelägna. Vi startade nya samarbeten, tog en strategisk roll i regionfrågan, släppte in nya aktörer, lämnade ut nyckeln till Somaliska föreningen som höll seminarier på lördagseftermiddagarna….  Nya samarbeten uppstod som vi inte alltid kunde styra över. Vi ökade besökstalet med 40% 2010 och ytterligare 40% 2011.

Politikerna beslöt att satsa 21 miljoner på ett nytt kulturarvscentrum för föremål och arkiv – en fråga som diskuterats närmare 30 år.

Genom att fokusera mindre på det interna, samverka mellan flera olika organisationer och kommunicera bättre har vi lyckats bli angelägna.  Ingen organisation som är beroende av offentligt stöd är helt autonom. Balansgången är dock svår – en organisation som anpassar sig för mycket till politikernas krav förlorar sin trovärdighet.

Kulturparken Småland har fortfarande ett stort arbete att göra.

Hur kan vi knyta an till fler människor? Vilka kompetenser vi behöver till vårt nya uppdrag? Hur arbetar vi mera aktivt och medvetet med våra samlingar?

När jag nu i eftermiddags invigde vårt nya kafé, som drivs av föreningen Macken, i Utvandrarnas hus och samtidigt välkomnade kammarmusikorkestern Musica Vitae till lokalerna kändes det härligt. Fullt med folk trängdes i fiket, en skolklass var på visning i utställningen Drömmen om Amerika, musikerna repeterade i stora salen och en SFI-grupp besökte utställningen Embrace!  Kulturparken Småland har gjort sig angelägen för medborgare och därmed också för politikerna.

/Erica Månsson, VD Kulturparken Småland
www.kulturparkensmaland.se